Младежката конференция на ЕС за младежка заетост

По време на „Младежката конференция на ЕС за младежка заетост“ (EU Youth Conference on youth employment) в Будапеща и двореца Gödöllő бяха формулирани 8 препоръки (recommendations), част от Резолюция на ЕС в рамките на партньорство между Европейския съюз и Съвета на Европа, за действия за подобряване и развитие на младежката заетост.

Световната търговска организация организира конкурс за млади икономисти „2011 Essay Award for Young Economists”

Цел на наградата „2011 Essay Award for Young Economists” е да насърчи качествените изследвания на икономически проблеми, свързани с организацията. Конкурсът цели да подобри и сътрудничеството между СТО и академичните среди.

Съветът на ЕС по образование, младеж, култура и спорт на своето редовно заседание одобри заключения за ролята на образованието и обучението за изпълнение на стратегията „Европа 2020”

Българска делегация с представители на 15 младежки и студентски организации от цялата страна се завърна от Ниш, Сърбия, където участва в заключителния семинар по международния проект „Проактивната младеж на Балканите”.

Мотивационен уикенд на BEST

От 11-ти до 13-ти във филиала на ТУ в Пловдив ще дойдат членове на BEST – студентска организация, която дава множество възможности за личностно и професионално развитие, международен опит, срещи с много нови хора и разбира се много забавления! BEST организира множество събития, последното от които бе инженерната седмица.

Съветът на ЕС по образование, младеж, култура и спорт на своето редовно заседание одобри заключения за ролята на образованието и обучението за изпълнение на стратегията „Европа 2020”

Към реформи и модернизация в образованието призова европейският комисар по образование Андрула Василиу
Съветът по образование, младеж, култура и спорт на своето редовно заседание на 14 февруари 2011 г. в Брюксел одобри Заключения  за ролята на образованието и обучението за изпълнение на Стратегията „Европа 2020”.