Позиция на Управителния съвет на СНЦ „Младежки форум 21 век” относно ескалиращото социално напрежение в страната

Свидетели сме на безпрецедентна политическа, икономическа и социална криза, която ескалира в народно недоволство и опасност за социалния мир в страната ни. Безчинствата на монополите, непрекъснато растящите цени на енергоносителите, високата безработица, постоянното нарастване на необходимите средства за издръжка на живот и водената от правителството политика на "замразяване на доходите" в продължение на близо четири години, са основните причини довели до излизането на улицата на стотици хиляди българи.

СНЦ „Младежки форум 21 век” апелира гражданите да гласуват на предстоящия референдум

referendumСкъпи млади хора,
Скъпи приятели – членове и симпатизанти  на СНЦ „Младежки форум 21 век”,

РЕФЕРЕНДУМЪТ на 27 януари 2013 г. е възможност да заявим открито, че в България има гражданско общество, което се противопоставя на опитите да бъде манипулирано и може да вземе решение по важния въпрос: „Да се развива ли ядрена енергетика в Република България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?”.

НЕКА покажем, че сме активни  и можем да носим отговорност в стремежа си да градим СВОЕТО БЪДЕЩЕ и бъдещето на страната ни!
НЕКА покажем, че в България ИМА гражданско общество и всеки един от нас е неразривна част от него!
НЕКА излезем и бъдем граждани!

Скъпи приятели, млади хора!

ИЗЛЕЗТЕ И ГЛАСУВАЙТЕ на 27.01.2013г – независимо с „ДА” или с „НЕ”!

СНЦ „МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 21 ВЕК” Ви призовава:

„ГЛАСУВАЙТЕ! БЪДЕТЕ ГРАЖДАНИ!


Гласувайте! Защото ИМА СМИСЪЛ!

Становище на СНЦ „Младежки форум 21 век” по Национална стратегия за младежта (2012 - 2020) №202-03-19, внесена от Министерски съвет на 21.12.2012 г.

 

 

СНЦ „Младежки форум 21 век” принципно подкрепя и счита, че актуализираната Национална стратегия за младежта (2012-2020) обхваща голяма част от целите, които страната ни си поставя във връзка с провеждането на единна, последователна и ефективна младежка политика през следващите няколко години.

Младежите на КНСБ се обявиха против бюрократщината при процедурата за представителност

  • 01

„Ние сме съвременници на информационното общество и категорично отказваме да се превръщаме в събирачи на подписи и бюрократи.” Това каза Даниела Алексиева – председател на Сдружение „Младежки форум 21 век” по повод залегналото в Закона за младежта изискване да бъдат събрани най-малко 900 подписа с име, ЕГН и постоянен адрес, за да бъде призната една младежка организация за национално представителна.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА V-ТО РЕДОВНО OБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 21 ВЕК”

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СНЦ „МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 21 ВЕК”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 21 век”, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 27 и 28 от Устава на СНЦ „МФ 21 век” свиква V-то редовно Общо събрание на сдружението на 24 ноември 2012 г. от 13:00 ч. в гр. София, пл. „Македония” № 1 при следния