Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

(№554-01-14/ 23.01.2015г. )

Уважаеми членове на комисията по трудово законодателство към НСТС, бележките ни са  групирани в няколко групи.

Държим първоначално да изясним няколко наши виждания, относими към мотивите на законопроекта,  свързани са с професията „адвокат“ и нейните характерни белези. В основата им стоят текстове от Конституцията на РБългария (КРБ) - чл.30, ал.4, чл.56, чл.32, ал.1, чл.122 и чл.134 КРБ[1].  

Предложение на КНСБ за криминализиране на деянията насочени към упражняване на Конституционното право на сдружаване

Известно е, че КНСБ настоява от години за криминализиране на деянията насочени срещу правото на сдружаване в това число и срещу правото на сдружаване по чл.49, ал.1 от конституцията на Република България.

Позиция на КНСБ във връзка с въвеждането на предпазен механизъм към работниците мигранти от ЕС

Новопристигналите българи във Великобритания, както и тези от други страни членки на ЕС, да не получават социално подпомагане до 4 години, дори ако работят легално на Острова. Това предвижда текст на проекторешение, предложено от Дейвид Камерън и договорено между експертите на европейските институции и британското правителство.