Позиция относно осигуряването на комплексна социална сигурност и защита на персонала в „АЕЦ Козлодуй” и във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Разбирането на Конфедерацията е, че провеждането на структурни промени наложени от икономически и пазарни реалности, или  по политически и други държавни съображения

Позиция на Координационния съвет на КНСБ за основни искания и действия на кнсб (2008 - 2009 г.) в рамките на Европейската кампания за справедливо и достойно заплащане на труда

Българският наемен работник продължава да е с най-нисък жизнен стандарт в Европа, защото със средна работна заплата около 20% от средно европейската трябва да се справя с ценови равнища от около 44% от средно европейските.

Относно Национално стратегия по миграция и интеграция 2008-2015г. и Годишен план за 2008 г. за изпълнение на Стратегията по миграция и интеграция

Стратегията по миграция и интеграция е документ с изключително национално значение. В дух на традиционен конструктивизъм КНСБ направи редица предложения и бележки за нейното изработване и подобрение.

В АЕЦ "Козлодуй" - социална сигурност и защита

КНСБ категорично настоява премиерът незабавно да сформира  работен екип с участието на всички компетентни институции и социалните партньори, който да разработи социалните  мерки за овладяване последиците от закриването на блокове 1 - 4 на АЕЦ "Козлодуй" се казва в позиция на КС на КНСБ 

Позиция на Изпълнителния комитет на КНСБ по повод прилагането на пропорционален данък за облагане на работните заплати от 01.01.2008 г.

Ръководните органи на КНСБ  своевременно изразиха  негативно отношение към коренната данъчна промяна при облагане на доходите от труд.