Позиция на ръководството на КНСБ

Претенциите за пожизнена обществена издръжка във вид на пенсия с изключително високи размери, без оглед на личен принос, а единствено поради наличието на  депутатски стаж , КНСБ не само не приема, а осъжда като  официална проява на   корупция, облечена във власт.

Коментар на КНСБ по Становището на БСК

С голяма част от констатациите на БСК сме съгласни и то главно в частта им за подобряване на бизнес средата. Не можем обаче да се съгласим с някои от твърденията, които не само не са коректни, а дори и смехотворни:

„Актуализираната Национална здравна стратегия 2007-2013 г. – усъвършенстване и доразвиване на здравноосигурителната система”

Минимум 6% от БВП за 2009 г.искат за здравеопазването Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и  Медицинска федерация "Подкрепа".

Меморандум на Координационния съвет на КНСБ към правителството и работодателите за най-важни мерки и действия до края на 2008 и през 2009 г.

КС на КНСБ анализира  обществено-политическата ситуация и социално-икономическото развитие на страната    през последните месеци на настоящата година  и констатира

Становище на КНСБ във връзка със законопроекта на Министерски съвет за изменение и допълнение на Кодекса на труда 2008 г.

Представеният законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда/2008г. е разработен в режим на експертно сътрудничество между социалните партньори. Оформилата се през последните десетина традиция за участие на социалните партньори в разработката на нормативни актове касаещи труда и разнообразните социалната въпроси бе спазена и при разработката на настоящият законопроект. В този смисъл според нас за пореден път бе спазено изискването на чл.2 КТ.