Пламен Радославов, ФСЗ: Подкрепяме всяко искане за увеличение на заплатите

  • 6905607

„Подкрепяме всяко искане за увеличение на възнаграждението. Виждаме желание за решаване на проблемите в здравеопазването, но не виждаме промяна в начина на финансиране. Това е големият проблем“. Това каза пред БНР д-р Пламен Радославов, заместник-председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването.

„Надяваме се да направим общи правила за формиране на възнагражденията в общинските и в държавните болници, и ще има повече справедливост. Ще настояваме непрекъснато за нов модел на финансиране в здравеопазването“, допълни д-р Радославов в предаването „Преди всички“.

Позиция на КНСБ относно заявената политика по минималната работна заплата за страната

Въпреки че не съответства в пълна степен на искането ни за нов размер на МРЗ за страната, КНСБ оценява заявената от правителството политика по минималния трудов доход до 2017 г. като поредица от последователни стъпки във вярната посока.

Становище относно Решение на МС за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014 г. – 2016 г.

Въз основа на направения анализ на прогнозата, КНСБ счита, че:

1. Прогнозираният ръст на БВП е съответно 1.8%, 2.9% и 3.4%. Положително е, че се залага на последователен ръст. Той обаче е недостатъчен, за да се реализират националните цели в областта на заетостта и догонваща политика по доходите. За да може да се постигне ниво на заетост от 76% през 2020 г., съгласно стратегия 2020, годишният ръст на БВП трябва да надхвърля 4%.

Становище на КНСБ по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

I. Макроикономически преглед

В проектобюджета за 2014 г. е предвиден темп на нарастване на БВП 1.8%. Считаме, че този ръст е постижим. За сравнение, припомняме прогнозата на ЕК за ръст 1.7%, което е още едно доказателство, че заложеният ръст е реалистичен.

Поддържаме ръста на заложените данъчно осигурителни приходи от 1.477 млрд. лв., което е 6.5% в сравнение с Бюджет 2013, като считаме, че този ръст е постижим на базата на ръста на БВП, повишената данъчна събираемост и борбата с контрабандата.