КНСБ: Трябва да се криминализира укриването и неплащането на осигурителни вноски

 

Последните дни бяха белязани от множество публикации относно заплахите срещу бюджета на социалното осигуряване и в крайна сметка срещу пенсионните права на българите.

По този повод и предвид проблемите по събираемостта на осигурителните вноски, подобни на тези със събираемостта на данъците, КНСБ за пореден път се обръща към правителството и народните представители от 42-то Народно събрание (НС) с призив отново да бъде поставен на обсъждане въпросът за криминализиране на деянията, чрез които се ерозира осигурителната система и се съботира нормалното постъпление на  приходи във фондовете на НОИ и НЗОК. Бездействието от страна на правителството и НС по този вапрос ще влоши още повече ситуацията около приходите в осигурителните фондове, ще съботира и постави под ново напрежение социалното и здравно осигуряване.

Само преди няколко седмици в две комисии на 42-то НС бе обсъждсан законопроект за криминализиране на деяния, представляващи т.нар. „осигурителна измама”. Предлаганите измененията и допълненията в Наказателния кодекс не са нови. Същият законопроект бе дискутиран и по повод приемането на бюджет 2013 г., включително в края на мандата на 41-то НС . За съжаление в онзи период от време, поради липсата на воля, той не бе предмет на обсъждане и окончателно решение от 41-то НС.

За КНСБ спазването на задълженията за внасяне на социално- и здравноосигурителни вноски, включително и върху действителните доходи на осигурените лица, е от особена важност за гарантиране конституционните права на българските граждани в сферата на социалната защита. Поради това отдавна и системно КНСБ настоява за криминализиране на деянията, насочени срещу стабилността и сигурността на осигурителните системи.

Това личи и от постигнатото през м. януари 2012 г. двустранно споразумение между представителните синдикални и работодателски организации, в което изрично е отразена взаимната воля за постигане на предвидения със законопроекта резултат – криминализиране на дейния, насочени срещу осигурителната система чрез неплащане на осигурителни вноски. Съвместно с работодателските организации, поискахме и законодателна инициатива от правителството на ГЕРБ и 41-то НС в тази посока.

КНСБ счита, че постигането на финансова стабилност на фондовете на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса е цел, която предполага предприемане на всички необходими мерки, включително и криминализиране на укриването и неплащането на осигурителни вноски.

КНСБ се обръща отново към парламентарно представените политически партии за нова дискусия и обсъждане на внесения законопроект, към който Конфедерацията направи и няколко предложения с оглед усъвършенствуването му. Аргумент този призив е огромната обществената значимост на стриктното внасяне на осигуровките от осигурителите и специфичните права, които те носят на всяко едно осигурено лице.