КНСБ иска спешна намеса от премиера и служебния кабинет в подкрепа на миньорите от „Оброчище“

  • Mina_obrochisteКНСБ иска спешна намеса от служебния кабинет и лично от премиера Огнян Герджиков за решаване на случая с миньорите от мина „Оброчище“, които днес обявиха гладна стачка.
Днес при протестиращите миньори ще бъдат представители на КНСБ, начело с председателя на регионалната структура в област Добрич Гинка Василева за оказване на конкретна помощ и консултации.
(Медиите могат да я открият на телефон 0885 97 00 13)


Две седмици, работещите в дружеството миньори и други работници и служители, протестират за договаряне на по-високи работни заплати, изплащане на сумите за ваучери, осигуряване на транспорт до работните места и други социални придобивки. Представителите на концесионера две седмици не намират време да чуят гласа на българските граждани, техните искания и на базата на диалог да се реши проблема.

Сигналите, с които разполагаме в Регионалната структура на КНСБ - гр. Добрич показват, че заетите в мината, с професия „миньор”, са на щат 610 лв., а всички други получават минимална работна заплата. Това категорично противоречи на действащите през 2016 г. и 2017 г. минимални осигурителни прагове за отделните професии, договорени между национално представителните синдикални и работодателски организации. В Отрасловия колективен трудов договор, валиден през 2017 г., чл. 26, ал.1,  е разписано, че: Минималната месечна работна заплата за дружествата по чл.4 ал.1 е минималната работна заплата за страната, увеличен с коефициент 1,40, което прави 644 лв.

Затова ръководството на КНСБ иска:

-Да се извърши спешна проверка от Министерство на енергетиката на концесионния договор с „Евроманган” ЕАД. Вярваме, че при отдаване на мината на концесия са залегнали изисквания към концесионера за спазване на трудовото законодателство в България и е редно да се провери дали те се изпълняват, заедно с обещаните инвестиции за нормални производствени условия и социални ангажименти на концесионера.

-Министърът на труда и социалната политика и Изпълнителният директора на ИА ГИТ да се ангажират персонално за извършване на спешна проверка в мина „Оброчище“ по спазване на трудовото законодателство, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове, регламентиращи подземния добив на руда

-Да се направи спешна среща в Министерство на енергетиката между представителя на концесионера – управителя Дейвид Едуард Ейнсуърт Уелингс и представители на колектива и настояваме за публично оповестяване на социалните ангажименти от концесионера и тяхното изпълнение.

Ръководството на КНСБ счита, че основната вина за протеста, заплашващ живота и здравето на 150 души, носи двуседмичното бездействие на мениджърския екип и държавните структури, които не гарантират правото на достойно заплащане на българските граждани.

Непростимо е в XXI век хора да гладуват и да застрашават живота си, за да получат изработеното от тях.

Ръководството на КНСБ изразява своята солидарност към миньорите от „Оброчище“ и декларира своята готовност да им помогне с всичко, което е нужно в този тежък момент.