Позиция на ръководството на КНСБ

Последните няколко дни сме свидетели на недопустими изявления на министъра на финансите и вицепремиер на републиката г-н Симеон Дянков за увеличение на пенсионната възраст, като предстоящо намерение, неизвестно  лично негово или на  цялото правителство.
Ръководството на КНСБ е възмутено от  погазването на правилата и нормите на социалното партньорство  по въпросите на правото на пенсия, по които след тежки 6-месечни преговори и национална  протестна акция на КНСБ, се стигна до споразумяване за премерени и разумни стъпки в посока стабилизиране на пенсионната система и повишаване размерите на пенсиите.

Аргументите, които г-н Дянков ни поднася, далеч не са  обосновани. Твърдението, че липсва  резултат от увеличението на осигурителната вноска е невярно и това може да бъде доказано - като се оцени ефектът от загубените работни места, замразените и някъде намалени доходи от труд, непланираните разходи от увеличени вдовишки добавки, които дори не са  осигурително плащане, пренасочените към фондовете около 17 млн. лв. постъпления от осигурителни вноски след решение на Конституционния съд и редица други факти и процеси, които КНСБ самостоятелно ще анализира и представи.
Невярно е твърдението на министъра, че недостигът на средства в пенсионната система може да се компенсира с увеличение на законоустановената пенсионна възраст, това никъде не е се е случвало. И не случайно  Европейската комисия препоръчва на България да  постигне по-висока „ефективна пенсионна възраст”, което  е доста по-различно. Само активното създаване на качествени работни места и прогресивната подоходна политика могат да подобрят баланса на приходи и разходи.
Единственото, което може да се постигне с подобни публични изяви е в оставащото време до края на годината всички придобили права на пенсия да побързат да ги реализират. Това разбира се няма да увеличи приходите на системата, а ще натовари разходите.  Такъв ефект беше предизвикан и през 2010 година, отново с личния принос и непремерени изявления на същия министър.
Ръководството на КНСБ категорично се противопоставя с лека ръка да се пропиляват усилия и трудно постигнати  съвместни  решения за балансирането на пенсионната система и повишаване правата на  българските граждани, заради които тя  е създадена и съществува.
Считаме, че постъпките на министъра на финансите от последните дни нанасят непоправими щети на доверието  между правителството и  КНСБ и очакваме лично от Министър-председателя на Република България да чуем държи ли още на подписа си под Националното споразумение за нова стратегия за финансова стабилизация  на социално-осигурителната система и усъвършенстване на пенсионното законодателство.