Враца: Безработица и сред чиновниците

30 човека от различни администрации в областта са били съкратени от работа през последния месец, съобщи директорът на Бюрото по труда във Враца Маргарита Ангелова. С 25 човека повече са регистрираните в края на миналия месец в бюрото лица, останали без работа, в сравнение с януари. Висок остава процентът на безработицата в Криводол - 23.38 процента, за Враца тя е 9.69. Свободните места в края на февруари са 28, като пет са по програмите за заетост. Общият брой на безработните в общините Враца и Криводол, които бюрото обслужва е 4 819. Близо 400 нови безработни се очаква да бъдат регистрираните през този месец, като най-много те са от сферата на услугите - 200 човека, в индустрията 12.

-Водим активна политика за усвояване на отпуснатите ресурси - твърди Ангелова. През март те са работили усилено за усвояването на парите по програмата за хора с увреждания, като вече 18 са минали през съответната подготовка и 9 са започнали работа във фирми, които отговарят на условията за наемане на хора с увреждания. Врачанското бюро по труда работи усилено и по рекламираната широко програма "Нова възможност за заетост". Имат ресурси за пет лица, но свиването на бизнеса, стагнацията във фирмите не им позволява да се ползват от тази програма. По мерките за насърчаване на заетостта, по двата отворени "прозореца", с трудови договори вече има 17 работни места, 9 човека са започнали работа.
-Щурмуваме и най-тежката мярка за реализиране, т.н. зелени работни места, по която има ресурс от 72 000 лева, като амбицията ни е да усвоим поне половината от тези предвидени средства. Тук най-голям шанс има общинското предприятие БКС, което може да кандидатства за 35 000 лева, ако имат подкрепата на общината, която да изпълни законовото изискване за поемане на осигуровките. Самото предприятие не може да си позволи този допълнителен разход. По Регионалните програми за заетост от 11 април във Враца се откриват 40 нови работни места, а за Криводол те са 20.
От 28 март стартира вторият етап на програмата "Аз мога", като има подадени 55 заявления за обучаване по ключови професии-компютърна грамотност, езикови курсове, 35 са желаещите за професионално обучение. 82 е броят на курсовете по тази програма, 57 вече са завършили, в момента действат 26, които се провеждат в Дома на техниката-Враца.
Утре от 10 часа ,в Младежкия дом в града се открива традиционната трудова борса. Маргарита Ангелова се надява тази година интересът към нея да бъде още по-голям, особено от младите хора, които мислят за своето бъдеще, повече да са и фирмите, които търсят нови работници и именно тук, на борсата могат да ги намерят.

Елеонора ЦАНОВА
www.modernavratza.com