Очакванията към бъдещите управляващи

На 10 юли, 2009 г., от 11.30 ч. на 11 ет. в централата на КНСБ (пл. Македония 1) ще се проведе пресконференция, на която ръководството на Конфедерацията ще направи анализ на проведените избори за 41-то Народно събрание на Република България и ще отправи исканията на КНСБ към бъдещите управляващи по икономическата и социална политика на страната.

Внимание, управляващи! Не замразявайте заплати...

    Ръководството на КНСБ оценява намеренията на кабинета за замразяване работните заплати на стотици хиляди работници и служители като поредна необмислена единична инициатива под егидата на противодействие на икономическата криза. Вместо последователни реални действия за стимулиране на българската икономика и осигуряване на  приходи в държавния бюджет, демонстрира се активност, която води до допълнително ограничаване на потребителското търсене. Икономията от заплати днес ще нанесе траен отпечатък и ще провокира последици с логичен прокризисен ефект. Вероятно управляващите не се тревожат от набиращата мащаб и дълбочина негативна ситуация в потреблението на стоки и услуги за ежедневието и бита  или оценяват положително, може би и като свой принос, трайните промоции и снижени цени в магазините на страната, за които отново няма желаещи.
    Конфедерацията не приема за разумен и далновиден отказът да се изпълни планираното юлско увеличение на бюджетните заплати. Администрацията не сe състои само от ръководители и висши чиновници – там работят хиляди ниско и средноплатени специалисти и служители, на които се разчита да движат държавната машина и решават общинските дела, а и да поправят сегашния имидж на страната в Европа. Предстоящите правителствени решения  ще ощетят неаргументирано и незаслужено учителите и другите специалисти, здравните  работници и работещите в културни институции.
       Синдикатът от името на своите членове отново настоява да се проведе юлското осъвременяване на заплатите за всички в бюджетните организации и дейности. Отправяме призив да се намерят други щедро планирани разходи, подходящи за окастряне.
    Господа управляващи, имате десет дни за размисъл и подготовка на очаквания акт за увеличение на заплатите. Иначе на 16 юни ще чуете силния глас на наемните работници и държавните служители на площада, под прозорците на сградата, в която се коват решения за „благото на народа.”  

Нов управител на НОИ

Във връзка с решението на Народното събрание за избор на нов управител на Националния осигурителен институт, ръководството на КНСБ  публично изразява  своята гореща признателност към   досегашния управител г-н Йордан Христосков - за отговорното и ползотворно сътрудничество с Конфедерацията.

На фокуса: Кремиковци и Закона на митингите

На пресконференция в централата на КНСБ от 11.00 ч. на 13 май, 2009 г. ще стане ясно какви са новите възможности за изплащане на дължимите трудови възнаграждения, за преквалификация на работниците и служителите от „Кремиковци” АД и за спиране на съкращенията в комбината. Ще бъде обсъдено икономическото състояние и бъдеще на „Кремиковци” АД.
    Освен това, ще бъде представена синдикалната реакиция във връзка с внесения в Народно събрание от правителството без обсъждане със социалните партньори, гражданските и неправителствените организации проект на нов закон за събранията митингите и манифестациите, който грубо нарушава човешки, граждански, конституционни и синдикални права.
    На среща в централата на КНСБ днес, 12. май, 2009 г. ръководството на Конфедерацията в лицето на президента доц. д-р Желязко Христов  и ръководството на Националната занаятчийска камара в лицето на председателя Тодор Стоянов се споразумяха да подпишат документ за съвместна дейност в духа на конструктивното партньорство. Изяснени бяха основните проблеми на занаятчиите в България и възможността за подкрепа от страна на КНСБ при тяхното разрешаване, както и разработването на съвместни проекти.