КНСБ иска спешна среща с областния управител и кмета заради проблемите в здравеопазването

Регионалният съвет на КНСБ поиска в писмо до областния управител Димитър Александров и кмета Красимир Костов спешна среща във връзка с наболелите проблеми в здравеопазването на територията на региона. Това съобщи за „Шуменска заря“ Анета Денева – председател на шуменската синдикална структура.

Колективен трудов договор при Общинско училищно здравеопазване - Дряново

На 24 март се сключи Колективен трудов договор между кмета на гр. Дряново д-р Иван Николов и Синдикалната организация на КНСБ при Общинско училищно здравеопазване в града, за срок от една година като в него се договориха следните придобивки: допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит към основното трудово възнаграждение в размер от 1% за всяка година, платен годишен отпуск 22 работни дни, допълнителен платен годишен отпуск за медицински персонал, работещ в училищата, Детски градини, ОДЗ и педагози в детски ясли - 12 дни и за помощния персонал - 8 дни.

Разград : 28-ми април - Международен ден в памет на загиналите и пострадали при трудови злополуки

РС на КНСБ и Сдружение с нестопанска цел „ЖАНЕТА” в Разград искат да издигнат паметна плоча на загиналите и пострадали при трудови злополуки в региона. Гражданското обединение и профсъюзите са открили банкова сметка, на която да се правят дарения за бъдещия монумент. Досега денят е отбелязван със съвместни инициативи на РС на КНСБ, Инспекцията по труда и Областния съвет по условия на труд.

Проблеми в Общински пътнически транспорт – Габрово

От месеци проблемите в Общински пътнически транспорт – Габрово се задълбочават. Ситуацията е изключително напрегната. В Петък (18 март) в Габрово бе проведена среща между работещите в дружеството и лидерът на Съюза на транспортните синдикати Екатерина Йорданова и председателят на РС на КНСБ – Габрово Елена Балабанова.

Шумен: Подписаха колективния трудов договор в системата на образованието

В събота бяха финализирани двумесечните преговори и беше подписан колективният трудов договор между работодателите и синдикатите в системата на образованието. Подписите си под документа сложиха кметът на Шуменската община Красимир Костов и представителите на двата учителски синдиката към КНСБ и синдиката на учителите към КТ „Подкрепа”.

Протест за защита на работните места

Работниците и служителите от „ОЦК” АД Кърджали днес /17 март/, на протестен митинг пред областната управа приеха искания до министъра на околната среда и водите /МОСВ/, до мениджърския екип на предприятието, до областния управител на Кърджали във връзка със създаденото социално напрежение в комбината по повод намеренията за масови съкращения.

Нова синдикална организация в Плевен

9 служители учредиха Синдикална Организация към ФНСДУО в КНСБ в Районно  Управление ,,Социално Осигуряване” на Националния осигурителен институт в  гр.Плевен на 17 Март 2011г. За председател на СО бе избран г-н Христофор Пенков Йорданов. Основни цели на организацията са по-високата степен на представителство и отстояване на законните права и интереси на нейните членове  пред ръководството на РУ,, СО” на НОИ в гр.Плевен.

Подписан колективен трудов договор в V- то СОУ “Георги Измирлиев” гр. Благоевград

След подготовката на проект за КТД в училището и продължителни преговори от 2010г. на 11.03.2011г. в Областна инспекция по труда гр. Благоевград бе регистриран колективен трудов договор в V- то СОУ “Георги Измирлиев” гр. Благоевград. Екипите на двете страни сядаха на масата за преговори много пъти и след постигнати консесуси подписаха договора в училището. Колективният договор е в сила от 17.02.2011г. В училището синдикалната членска маса е 100%.

Преговори за подписване на общинско КТД в Русе

На 28.02.2011 започнаха Преговори за подписване на общинско КТД със синдикалните организации и работещите във Функции „Здравеопазване” и „Социално осигуряванe, подпомагане и грижи”. Проектът на синдикатите беше представен и критично разгледан от представители на Община Русе.

Нов КТД в "Ново стъкло" ЕАД

На 28.02.2011 г., бе подписан КТД между СО ФНСОЛП в КНСБ и работодателя "Ново стъкло" ЕАД гр.Нови пазар, предприятие на Холдинг "Юла глас" - Гърция за 2011 г.
През последните две години в резултат на рязко увеличение на цените на  природния газ и минералните суровини, Дружеството успя да запази работните места и да не наложи ползване на неплатен отпуск от работещите. В същото време работните заплати останаха на нивото на м.06.2008 г., които сравнени със средните за бранш "Стъкларска промишленост" са 20 - 25% по-ниски.