КНСБ – Девня проведе обучение за сключване на КТД в общинската администрация

{gallery count=1  height=250 width=550 counter=0 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}pics/new0296{/gallery}
Обучително-информационен форум на тема „Структуриране на КТД и подходи при водене на преговори за сключването му” проведе Общинският съвет на КНСБ в гр. Девня. Обучението бе на 20 февруари 2013 г. в сградата на Община Девня и бе предназначено за синдикалните членове на КНСБ, работещи в общинската администрация (ОбА).

РС на КНСБ във Велико Търново проведе обучение сред ромите от Клуб за развитие на общността – село Леденик

  • 01

На 19 декември 2012 г. експерт-юристи от Регионалния съвет на КНСБ във Велико Търново и членове на „Младежки форум 21 век” проведоха обучение в Клуб за развитие на общността в с. Леденик. Цел на обучението бе повишаването на познанията за трудовите и осигурителни права и приобщаването на ромите чрез качествени и успешни образователни практики.

Нов колективен трудов договор в направление „Социални дейности” – община Видин

В началото на месец декември бе подписан КТД в направление „Социални дейности” в община Видин. Договорът е със срок на действие до края на 2013 г. и ще се ползва от четирите синдикални организации на направлението, три от които са новосъздадени през есента с активното съдействие и инициативата на РС на КНСБ във Видин.

„Монтажи” ЕАД – клон Перник ще започне протестни действия за неиздължени суми от „Бесттехника ТМ-Радомир”

„Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД вече втори месец нарушава т. 2 от подписано на 21.09.2012 г. споразумение с „Монтажи” ЕАД – клон Перник. Съгласно споразумението, фирмата, която дължи общо 288 216 лв. за извършена от „Монтажи” ЕАД – клон Перник работа, трябва да заплаща ежемесечна вноска в размер на 24 000 лв. Въпреки опитите за ежедневни контакти и настоятелно искане от страна на „Монтажи” ЕАД – клон Перник за незабавно издължаване, няма постъпили плащания.

Системата за информиране и консултиране в ДЗУ – Стара Загора работи

  • 01

ДЗУ АД – Стара Загора е един от големите производители в страната, предлагащ услуги в областта на автомобилната промишленост, инструменталното производство, шприцоване на детайли от термопластични и термореактивни пластмаси, механичен и електромеханичен монтаж, насищане на печатни платки. В предприятието работят над 800 души и в него успешно действа система за информиране и консултиране между работниците и служителите и управленския екип.

Необходима е морска стратегия и подкрепа на морския бизнес от страна на държавата

  • 02

„Необходимо е не само разработването, но и изпълнението на морска стратегия, както и подкрепа на морския бизнес от страна на държавата.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференция на 29 ноември 2012 г. в Бургас след посещението на екипа на Конфедерацията и БСК в „Бургаски корабостроителници” АД. Срещата с работниците, служителите и мениджмънта на предприятието се организира в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Участието на работниците и служителите в управлението е форма на индустриална демокрация

  • 01

Направете състезание за идеи, в което работниците и служителите да дават своите функционални предложения за развитието на предприятието. Това посъветва мениджмънта екипът на КНСБ и БСК по време на посещението в „Месокомбинат Ловеч” АД днес, 20 ноември 2012 г., което стана в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. Президентът на КНСБ Пламен Димитров, който водеше екипа, каза, че по този начин работниците и служителите могат да участват в управлението, като консултират работодателите за решаването на някои специфични въпроси. Той изтъкна, че това е своеобразна форма на индустриална демокрация.

Кръгла маса за превенция на риска при трудови злополуки

Регионална кръгла маса на тема „Превенция на риска при трудови злополуки и здравословно работно място“ се проведе в Областна администрация - Враца. Срещата откри заместник областният управител Цветелина Теофилова. Георги Милчин, главен секретар на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ при Министерството на труда и социалната политика –София, определи регионалната кръгла маса като много навременна и даде висока оценка за работата на областния съвет по здравословни и безопасни условия на труд.

В „Алкомет” АД – нов валцов цех и нови работни места

  • alkomet_2

Днес, 5 ноември 2012 г., в Деня на металурга, се състоя официалното откриване на новите производствени мощности в едно от най-големите металургични предприятия в страната – „Алкомет” АД – Шумен. Новият валцов цех е на стойност 15 млн. евро и с него ще бъдат разкрити 20 нови работни места. Това стана ясно на пресконференция, след откриването, на което присъстваха министър-председателят на Р България Бойко Борисов, президентът на КНСБ Пламен Димитров, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и председателят на Синдикална федерация „Металици” – КНСБ Васил Яначков.

Нова синдикална организация в Ансамбъл „Пазарджик”

  • 001

На 5 ноември 2012 г. по инициатива на РС на КНСБ Пазарджик бe учредена Синдикална организация към КНСБ към Ансамбъл „Пазарджик”. На учредителното събрание присъстваха всички 54 служители на Ансамбъла, които единодушно взеха решение за учредяването на синдикална организация, която ще защитава и отстоява техните трудови, социални и синдикални права. За председател на СО бе избрана Иванка Паунова, а за секретар Силвия Ненкова.