СНЦ „Младежки форум 21 век” реализира информационна кампания за екологично образование във Велико Търново

  • 001

На 24 юни 2014 г. младежи доброволци от „Младежки форум 21 век” отбелязаха деня на билките с еко кампания в гр. В.Търново. Инициативата бе част от проект „Екологично образование на младите хора- мост към устойчиво развитие на местните общности” финансиран по българо-норвежка програма.

КНСБ е най-голямата обществена организация в регион Смолян с 5 811 членове

КНСБ е най-голямата обществена организация в регион Смолян с 5 811 членове. Това обяви председателят на структурата в за регион Смолян Тодор Капитанов на разширено заседание със синдикалните председатели в отделните предприятия и институции, както и в присъствието на вицепрезидента на КНСБ Валентин Никифоров.

КНСБ: Синдикатите и работодателите да бъдат включени в консултациите при президента

Пламен Димитров и Василка Иванова

Национално представителните синдикални и работодателски организации да бъдат включени в консултациите при президента. Това искане заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференция в Хасково днес, 19 юни 2014 г. Той съобщи, че в периода от петък досега е имал срещи с почти всички лидери на парламентарно представените партии, които са подкрепили искането на КНСБ. „Надяваме се да получим покана и да бъдем включени в общ формат още другата седмица, защото именно национално представителните организации могат да дадат насоки за приоритетите на новото правителство”, коментира Пламен Димитров.

Има ли значение дали работя по трудов, или граждански договор?

Има голямо значение какъв договор ще сключите. Със сключването на трудов договор възниква трудово правоотношение, което ти дава много повече права – имаш право на платени отпуски, установено работно време, завишено заплащане за нощен и извънреден труд, обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, а след прекратяването му – можеш да получаваш обезщетение за безработица.

Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ заработи вече и в регион Смолян

На 10 март 2014 бе регистрирана Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ (НВСК) като допълнителен механизъм за подобряване трудов и социален статус на синдикалните членове.

25 години РС на КНСБ – Хасково

  • 01

„За нас като синдикалисти колективното трудово договаряне е отговор и решение на част от проблемите на работещите, то е фактор с определящо значение за структурата и равнището на брутната работна заплата, за условията на труд и не на последно място – за спокойствието на работника.”

КСНБ Смолян договори колективен трудов договор с Кмета на Общината за медицинските специалисти от детските заведения, училищата и Специализирано звено ”Детска кухня”

Ръководството на синдикалната организация на медицинските специалисти от детските заведения, училищата и СЗ ”Детска кухня” договори колективен трудов договор с ръководството на Общинска администрация Смолян.

Нова синдикална организация в социалните дейности

На 07.05.2014 г. бе създадена синдикална организация (СО) в Дом за стари хора „Св. Петка” в Благоевград. Оказа се обаче, че новата структура срещна неприветлива реакция от страна на работодателите си – Община Благоевградq и в РС на КНСБ бяха получени оплаквания от членовете на новата организация към Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ, че им се оказва натиск.

Приключи обучението по прокет на КНСБ в Смолян

Приключи обучението по проектът „Шанс за работа – 2014 година” в Смолян. Проектът е насочени към най- рисковата група на пазара на труда –безработни лица с възраст над 50 години. В МБАЛ „Братан Шукеров“ гр. Смолян бяха обучени 15 човека, които получиха сертификати за усвоена професия „Болногледач“ и за ключова компетенция „Работа в екип“.  Половината от обучените започват работа в болничното заведение на срочен трудов договор по професията, а допълнително трима ще подпишат постоянен договор с МБАЛ „Братан Шукеров“ гр. Смолян.

КНСБ: Повече от два милиона и триста хиляди работници умират ежегодно в резултат на трудови злополуки и професионални болести

Данните на Международната организация на труда продължават да са тревожни. Повече от два милиона и триста хиляди работници умират  ежегодно в резултат на трудови злополуки и професионални болести. По-голямата част от тях (2,02 милиона) са жертва на различни професионални болести. Свързаните с работата смъртни случаи възлизат на 6300 дневно, като 5500 от тях са резултат от различни професионални болести.