Подписан колективен трудов договор в Регионален исторически музей - Благоевград

На 20.07.2016г. бе подписан КТД в РИМ- Благоевград. Договорът е първият в музея. Синдикалната организация на НСФ „Култура“ към КНСБ бе учредена преди няколко месеца и веднага си постави за цел подготовката и стартирането на преговори по колективно трудово договаряне. До директорката на музея Д-р Цонева бе изпратена покана за преговори и след кратки и ползотворни диалози договорът бе подписан.Освен екипа на работодателя и екипите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ по време на договарянето присъстваха представители на Община Благоевград - като финансиращ орган и представители на работниците и служителите от музея, които да се запознаят с това, което ще се договори в документа.

Договорени бяха работно облекло в размер на една минимална работна заплата, 32 дни платен годишен отпуск, ваучери за служителите, както и благоприятни синдикални и социални клаузи.

Споразумение за сътрудничество между РС на КНСБ Плевен и Община Кнежа

На 18.07.2016 г. в гр. Кнежа се проведе среща между кмета на Община Кнежа – г-н Илийчо Лачовски и председателя на РС на КНСБ в гр. Плевен – г-н Янчо Андонов. На срещата беше подписано споразумение за сътрудничество между двете организации. Бяха дискутирани теми, свързани със съвместната работа и бъдещото сътрудничество. Коментиран беше и Меморандума, сключен между КНСБ и НСОРБ.

Среща между кмета на Община Плевен и представители на КНСБ - Плевен

Днес, 14.07.2016 г., в гр.Плевен, се състоя среща между кмета на Община Плевен – Георги Спартански  и представители на КНСБ гр. Плевен. На срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с подписания тези дни Меморандум за сътрудничество между КНСБ и НСОРБ, с предстоящите преговори и съгласувания по бюджета за следващата година в областта на социалните дейности и текущи теми от съвместното сътрудничество. Двете страни изразиха задоволство от досегашната си конструктивна работа, общи действия и партньорство.

Това беше първата от поредицата предстоящи срещи с кметове на останалите 10 общини от област Плевен, които ще се проведат в рамките на следващите дни.

Дискусионна среща на тема „Нови предизвикателства пред ЕС“

На 29.06.2016г. в гр. Плевен беше проведена дискусионна среща на тема „Нови предизвикателства пред ЕС“, по инициатива на  взеха д.ик.н. г-жа Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители и г-жа Любов Панайотова - директор на Фондация Европейски институт.В срещата участие взеха г-жа Албена Тотева  - началник на РИО,  Янчо Андонов – председател на РС на КНСБ Плевен, представители на община Плевен и  синдикалисти.

Дискусията предизвика голям интерес в присъстващите и всички активно се включиха в нея, като основно бяха засегнати въпроси, свързани с качеството на обучението на учениците, и в частност, обучението им за Европейския съюз. Г – жа Такева дискутира с присъстващите и предизвикателствата, пред които е изправено образованието след влизането в сила на  новия Закон за предучилищното и училищното образование. Тя отговори на множеството въпроси, които ѝ бяха поставени от участниците. Г – жа Такева изрази благодарността си към г-н Янчо Андонов за дългогодишната и ползотворна съвместна работа и изрази надежда, че тя ще продължи.

 

11-та специализирана Трудова борса за младежи

На 29.06.2016г. в гр. Плевен беше проведена 11-тата специализирана Трудова борса за младежи, организирана от Агенция по заетостта, на която присъстваха представители на РС на КНСБ в  Плевен.  Участие взеха работодатели, обучаващи организации  и лица, търсещи работа. На Трудовата борса, от 29 – те, присъстващи работодатели, бяха обявени 98 свободни позиции, като най-голям беше делът на тези от шивашката промишленост. Работодателят, обявил най-голям брой свободни работни места, беше „Мизия 96“ АД, където имаме голяма синдикална организация.Tърсещите работа лица бяха 169, като от тях 61 бяха младежи до 29 години.

 

КНСБ- Благоеград договори увеличение на работните заплати в бюджетно звено „Дневни детски ясли и детски кухни”- Благоевград

На 01.07.2016г., след тримесечни преговори за увеличение на работните заплати в бюджетно звено „Дневни детски ясли и детски кухни”- Благоевград, на работещите бяха изплатени увеличените работни заплати.

КНСБ – Габрово с две купи от Международната работническа спартакиада

Сборните отбори на Габрово по шахмат, представители на Регионалния съвет на КНСБ се завърнаха с две купи от Тринадесети международен работнически спортен фестивал, който се проведе от 8 до 12 юни 2016 г. в курортен комплекс „Гранд хотел Варна". Спортното събитие събра над 1200 участника от над 15 държави, които мериха сили в 15 вида спорт.

Заместник-кметът на Дряново връчи удостоверенията на обучените по проект на КНСБ

На 13 юни в Ритуалната зала на Община Дряново заместник- кметът Деница Вачкова връчи тържествено удостоверенията на лицата обучени за помощник–възпитатели по проект „Шанс за работа - 2016” на КНСБ.

РС – Габрово проведе обучение по трудово законодателство

На 13 май в Художествена галерия „Христо Цокев”, гр. Габрово се проведе обучение на тема „Новите моменти в трудовото законодателство”, организирано от Регионален съвет на КНСБ – Габрово.