Подписан е колективният трудов договор за системата на средното образование

Днес, 26 юни 2014 г., бе подписан колективният трудов договор (КТД) за системата на средното образование. Подписи на КТД положиха министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, д.ик.н Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители (СБУ) – КНСБ, Аспарух Томов – председател на Независимия учителски синдикат – КНСБ и другите социални партньори.

„Това е най-добрият КТД от 2007 година насам, а някои от параметрите са изменени за първи път от 1896 година”, заяви председателят на СБУ Янка Такева по време на пресконференция в сградата на КНСБ.

„Особената промяна, която се случва за първи път от 1896 година насам, е това, че се намалява нормативът за учителите по история и цивилизация, география и философия от 720 часа на 684 часа. По този начин се разкриват около 250 нови работни места, а за заплатите на новите учители на тези места са осигурени над 2 млн. лв.”, коментира председателят на СБУ Янка Такева.

С КТД се предвижда увеличение на стартовите минимални работни заплати на учителите по длъжностни степени. Така ако досега младшият учител е получавал 500 лв. начална минимална заплата, от 1 септември т.г. ще получава 530 лв. Стартовата заплата на главния учител и главния възпитател пък става 590 лв. Тази мярка ще достигне близо 24 400 учители, а средствата за нея са отделени допълнително от републиканския бюджет и са в размер на 4,1 млн. лева.

„Заедно с това се преборихме и за обезщетение в размер на осем брутни работни заплати за учителя при пенсиониране. Надяваме се, че така учителят ще почувства, че трудът му е оценен за всичките години работа. Важно беше да убедим социалните партньори, че това обезщетение няма да натовари допълнително републиканския бюджет, защото средства за тази мярка, която ще влезе в сила също от 1 септември т.г., са налични в системата на средното образование”, подчерта Янка Такева.

В КТД още са договорени допълнителни плащания за 24 май, 15 септември и 25 декември, променени и регламентирани са политиките за изплащане на транспортните разходи, а за учителите, които работят с деца със специални образователни нужди, са договорени допълнителни 20 лв. Заедно с това са увеличени и средствата за облекло, като за педагогическия персонал те ще бъдат в размер на 350 лв., а за непедагогическия – 250 лв.

Янка Такева подчерта, че за бюджета за системата на средното образование за 2015 година СБУ ще настоява за допълнителни 450 млн. лв., с които да се подобрят условията на труд за учителите, материално-техническата база на училищата, както и да започне поетапно въвеждането на дуалната система на обучение в страната.

В заключение председателят на СБУ отправи публично искане към министъра на финансите Петър Чобанов да даде положително становище по искането на Министерство на образованието и науката и на социалните партньори, а именно да се формират единни разходни стандарти за извънучилищните образователни звена. „Вече четири месеца министърът на финансите не се произнася и за нас е важно да разберем защо със средства, вече определени в бюджета за образование за 2014 г., не могат да се формират тези стандарти”, подчерта Янка Такева.