Домът за възрастни хора с психични разстройства в Ровино и Ученическото общежитиe са най- богатите институции в Смолянско по данни на КНСБ Смолян

Домът за възрастни хора с психични разстройства в Ровино и Ученическото общежити в Смолян са най- богатите институции в Смолян. Това обяви председателя на регионалния съвет на КНСБ в Смолян Тодор Капитанов.

Капитанов мотивира това свое изказване, казвайки, че в момент на ограничено финансиране на всички институции в Смолян, едиствено директорите на съответните институции- Ася Палова и Живко Билянов- си позволяват да извършват съкращения, въпреки предварителното становище на експертите в КНСБ, че те ще бъдат незаконосъобрази и ще ощетят финансово институцията, ако се заведе съдебно дело относно съкращението. 

„Щом не ни считат за авторитет в тълкуването и прилагането на трудовоправните норми, тогава нека решаваме тези спорове в съда. Явно въпросните институции са достатъчно богати да имат заделени толкова пари в бюджетите си в перото съдебни разходи. Просто нека работещите в Дома и Общежитието знаят, че с парите, които директорите плащат  съдебните разходи и обезщетения на незаконосъобразно съкратен служител, може да бъде увеличен фонд работна заплата. Впрочем нека и данъкоплатците знаят, къде отиват не малка част от парите им. “- допълни Капитанов.

Председателят на КНСБ в Смолян припомни, че вече съществува финансов механизъм  за подпомагане на работници и служители - членове на КНСБ за процесуалното им представителство пред съд(правна защита) и от началото на годината петима работници от горепосочените институции са се възползвали от въпросния фонд. Споменато бе, че от делата, заведени в съда по инициатива на КНСБ, няма нито едно загубено от много години назад.

„Апелирам за по- отговорно и загрижено отношение към бюджетите на институциите и работещите в тях служители, за да направим крачка към устойчиви работни места в нашия град“- завърши Капитанов.