КНСБ е най-голямата обществена организация в регион Смолян с 5 811 членове

КНСБ е най-голямата обществена организация в регион Смолян с 5 811 членове. Това обяви председателят на структурата в за регион Смолян Тодор Капитанов на разширено заседание със синдикалните председатели в отделните предприятия и институции, както и в присъствието на вицепрезидента на КНСБ Валентин Никифоров.

Данните бяха част от отчетния доклад на 20.06.2014г., с който Капитанов обобщи дейността на синдиката през изминалата година.

Синдикалните организации към КНСБ в регион Смолян са 191 на брой, като за последната година има шест новосъздадени, съответно в РЗОК – Смолян, Дирекция “Бюро по труда“Смолян, ПГ по Приложни изкуства, Художествена галерия, ОДЗ с. Старцево и Общинска Администрация Смолян.

Всички синдикални организации се ползват от сключени Колективни трудови договори, с изключение на Общинска Администрация гр.Смолян, където е стртирала процедура по преговори за сключването му. Наблюдава се тенденция за увеличаване броят на колективните трудови договори в предприятията, като за последната година броят им е нараснал с тринадесет новоподписани.

В регионалния съвет на КНСБ действа постоянна приемна за решаване проблемите на синдикални членове и граждани, свързани с трудови, социални и синдикални въпроси. От работата на тази приемна за периода 2013 – понастоящем са реализирани над 90 консултации. От тях се очертават проблеми в няколко направления в регион Смолян:

-неправилно съкращаване на работници и служители

-неизплащане на трудови възнаграждения

-забавяне на изплащане на трудови възнаграждения

-неправилно разпределение на работно време на работници и служители

„Важно е да отбележа, че приемната за юридически консултации по трудово право е първа крачка към новосъздадения механизъм за адвокатска закрила към КНСБ, чрез който всеки синдикален член има право на безплатно съдебно представителство при евентуален трудов спор“ – припомни Капитанов

На заседанието вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров направи анализ на обществено-политическата обстановка в страната, като подчерта, че КНСБ ще продължава да спазва равна дистанция от всички политически партии, като икономическите и социални искания на синдиката ще бъдат все по-настойчиви, без значение кое правителство управлява страната.