Колективното договаряне в община Бяла

Общински съвет на КНСБ гр. Бяла, само за този месец - Юни успя да подпише три Колективни договора в: община Борово; община Бяла и в предпрятие ГПК "Наркооп"-Бяла.

Срокът на действие на подписаните договори е две години. Основните придобивки за работниците са: невъзможност за съкращаване на работници и служители по чл.328 ал.1, т.1, 2 и 3 от КТ без съгласие на синдикалното ръководство, допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит от 1% , допълнителен платен годишен отпуск по чл.156 а от КТ е увеличен на 10 дни за синдикалните членове в община Борово, 6 дни за община Бяла  и 3 дни за ГПК "Наркооп". Работниците и служителите в ГПК "Наркооп" - Бяла получават ваучери за храна в размер до 70 лева и през месец Август  ще имат възможност да почиват в "Албена" по четири дни. В продължение на три години се водят преговори за подписване на Колективен трудов договор в община Бяла.
След три години  упоритост и настойчивост на Общински съвет Бяла се постигна  резултат, удовлетворяващ синдикалните членове на КНСБ и работниците в общината.