Да кажем заедно НЕ на доживотен труд за мизерна пенсия

Екипът на Регионалния съвет на КНСБ в Монтана събира подписка за оттегляне на Законопроекта за изменения и допълнение на КСО под мотото „Да кажем заедно НЕ на доживотен труд за мизерна пенсия”.

Според председателя на РС Монтана - Мария Лазарова през първата седмица от началото на протестната кампания близо 5000 души от региона на Монтана са подкрепили с подписа си синдикалните позиции и действия на КНСБ във връзка със Законопроекта. Очакванията на регионалната синдикална структура в Монтана са и през следващите седмици интересът и активността към подписката на работниците и служителите и гражданите от региона да нараства.