Нова синдикална организация към Агенция за социално подпомагане, гр. Карнобат

На 16 май 2012г бe учредена Синдикална организация към ФНСДУО в КНСБ към  Дирекция „ Агенция за социално подпомагане“, гр. Карнобат. На Учредителното събрание присъстваха всички 27 служители на Агенцията, които единодушно взеха решение за учредяването на синдикална организация, която ще защитавя и отстоява тяхните трудови, социални и синдикални права.

За председател на СО бе избран г-н Янчо Янев , а за секретари г-жа Катя Петкова, г-жа Мариана Ганчева и г-жа Снежана Фералиева. Общинският координатор на КНСБ – Аспарух Иванов, поздрави синдикалния актив за новосъздадената организация и присъединяванeто й към голямото семейство на КНСБ.

Изготвили стотията: Ивелина Вълчанова и Мая Милушева /експерт-юристи в РС на КНСБ, гр. Бургас/