Подписан колективен трудов договор в Професионална Техническа Гимназия “Ичко Бойчев” гр. Благоевград

След подготовката на проект за КТД в гимназията и кратки преговори на 25.10.2010г. бе подписан колективен трудов договор в ПТГ “Ичко Бойчев” гр. Благоевград.

Екипите на двете страни сядаха на масата за преговори три пъти и след постигнати консесуси подписаха договора в училището. В гимназията има 16 синдикални членове, които ще се възползват от колективния трудов договор, както и присъединилите се по чл. 57, ал. 2 от КТ. В екипа за преговори на синдикалната организация участваха председателката на СО в ПТГ Ичко Бойчев” Антоанета Димова, Служител от непедагогическия персонал и експертът по КТД и права от РС на КНСБ гр. Благоевград Мария Михалкова.