С пълно мнозинство Петър Бунев бе преизбран за председател на СЖБ

С огромно мнозинство – 123-ма „За“ от общо 125 делегати (при две невалидни бюлетини), Синдикатът на железничарите в Българлия (СЖБ) преизбра за нов мандат досегашният си председател Петър Бунев. Това се случи по време на VII-ия Конгрес на СЖБ на 10 март 2016 г. в Дома на транспортните работници в София.

На форума присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, депутатът Гроздан Караджов – член на  Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в НС и неин доскорошен председател, Антон Гинев – заместник-министър на транспорта,  информационните технологии и съобщенията, Велик Занчев, председател на Борда на директорите на БДЖ, Владимир Владимиров – изпълнителен директор на Холдинг БДЖ ЕАД, Димитър Костадинов – управител на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Любомир Илиев – управител на БДЖ ТП – ЕООД, вицепрезидентите на КНСБ Валентин Никифоров, Пламен Нанков и Чавдар Христов, председателят на СТСБ-КНСБ и вицепрезидент на ITF Екатерина Йорданова, Стефан Седефчев – председател на САР-КНСБ, Илиян Ценов – председател на ФТР„Подкрепа“, Зоринчо Йорданов – председател на НЖС „Подрепа“ и други. Делегатите бяха поздравени от работодателите и синдикални лидери.

В отчетния си доклад за изминалите пет години новият-стар председател на СЖБ Петър Бунев посочи, че усилията на федерацията са били насочени към запазване на дейности, експлоатационни пунктове и работни места, както и осигуряване ръст на доходите, съпоставим с ръста на БРЗ в страната и издръжката на живота, запазване правата за безплатни и с намалени цени пътувания, подобряване на безопасните условия на труд. По думите на Бунев безпорен успех е постигнатото КТД през 2014 г., обвързването на работните заплати с МРЗ и стартиране на заплащането, съобразно резултатите от труда. В резултат на протестите и проведените преговори в транспортното министерство е договорено да се върнат картите за пътуване на работниците и служителите. С нови системи на заплащане с коефициент към МРЗ, се договори: От 1 януари 2016 г. на ОРЗ той да е 6% за ДП „НКЖИ“ и 5% в БДЖ.

В началото на миналата година голямо изпитание е било спирането на 140 влака от ГДВ заради налени субсидии в размер на 40 млн. лева. СЖБ реагира, заедно с гражданите, и организира съвместни протести в Габрово, Мездра, Карлово и хиляден митинг в Горна Оряховица на 17.01. 2015 г. Чрез този натиск управляващите възобновиха влаковете и субсидията.

Проведе се извънредно заседание на Транспортната комисия в НС, в което взе участие президентът на КНСБ Пламен Димитров. Взе се решение за възстановяване на влаковете и всички политически партии се обединиха около решение за изготвяне на стратегия за развитие на железопътния транспорт и за инвестиции.

На заключителното си заседание Конгресът реши: Дава положителна оценка за цялостната дейност на СЖБ и неговите органи. Определя като главна задача през новия 5-годишен мандат защитата на социално-икономическите интереси, честта и достойнството на българските железничари чрез:

Недопускане необосновано съкращаване на дейности и работни места.

  • 01

Подобряване благосъстоянието на роботниците и служителите – намиране и отстояване механизъм за ранно пенсиониране на работещи при тежки условия на труд – запазване правата за намаление правата на пътуване.

Продължаване работата за изработване и приемане системи за заплащане на труда.

Задължава КС и председателя на СЖБ да подкрепят само тези действия на държавните органи и работодателите, които са насочени към действителна модернизация и конкуретноспособност и решителност да се противопоставят на по-нататъшно влошаване състоянието на системата.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров поздрави делегатите на форума за тяхната активна гражданска и синдикална позиция по време на 24-дневната стачка на българските железничари. Той акцентира върху това че, приоритет №1 пред КНСБ е ефективността на вътрешните структури и апелира за единение на транспортните синдикати в бъдеще, което да ги направи още по-силни.

„Говоря за единни действия, единни структури и единни експерти в рамките на транспортния сектор“, обобщи Димитров.