ПРОТЕСТ - Понеделник, 9-3-2007

Над 5000 от общо 7000 горски служители в цялата страна участваха в едночасов протест. Най-активни бяха горските стопанства в Смолян, Пазарджик, Хасково, Благоевград, Кърджали, Бургас и Русе. Лесничеите изпратиха подписка до министър-председателя, в която настояват за:
Повишаване на работната заплата
Осигуряване на работно и специално облекло за гасене на пожари...

Над 5000 от общо 7000 горски служители в цялата страна участваха в едночасов протест. Най-активни бяха горските стопанства в Смолян, Пазарджик, Хасково, Благоевград, Кърджали, Бургас и Русе. Лесничеите изпратиха подписка до министър-председателя, в която настояват за:
Повишаване на работната заплата
Осигуряване на работно и специално облекло за гасене на пожари
Изплащане на парите за положен извънреден труд
Осигуряване сигурността на работещите в РУГ
Подписката е изпратена до министър-председателя на България Сергей Станишев и министъра на земеделието и продоволствието Нихат Кабил. Ако исканията им не бъдат изпълнени в срок до един месец, горските работници преминават в безсрочни ефективни стачни действия.