Предстояща стачка в НУГ - Четвъртък, 6-28-2007

Управителният съвет на Федерацията на синдикалните организации от горско стопанство и дървообработваща промишленост с председател инж. Петър Абрашев, съвместно с членовете на Браншовия съвет по горско стопанство стартират процедура за стачни действия.... Управителният съвет на Федерацията на синдикалните организации от горско стопанство и дървообработваща промишленост с председател инж. Петър Абрашев, съвместно с членовете на Браншовия съвет по горско стопанство взеха следните решения:

1. Да започне процедура по чл. 3 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/ във всички РУГ, ДЛ, ДДвС и други териториални структури на НУГ.
2. На 03.09.2007 г. да се проведе едночасова предупредителна стачка във всички структури на бранша.
3. От 01.10.2007 г. да започнат ефективни стачни действия до окончателно решаване на поставените от нас искания.

Едновременно с процедурата по подготовка на ефективни стачни действия, ръководството на Федерацията продължава активни преговори с МЗГ, МФ, комисия “Земеделие и гори” към НС и други институции, които имат отношение за решаване на поставените искания.
За хода на водените преговори и резултатите от тях, Федерацията ще информира своевременно, както синдикалните организации, така и медиите.