КНСБ отбеляза световния ден за достоен труд с приемни в страната

  • 1

КНСБ отбеляза световния ден за достоен труд – 7 октомври с различни инициативи в цялата страна. Той се чества от 2008 година, а идеята за него е на Международната конфедерация на профсъюзите. От 2008 година насам този ден се отбелязва от повече от 130 страни в света. Понятието „достоен труд“ е въведено от Международната организация на труда (МОТ) и от тогава се е превърнало в цел на индустриалните отношения.

По повод международния ден за достоен труд КНСБ, КТ „Подкрепа“ и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ подписаха второ споразумение за сътрудничество между тях. Гарант за изпълнение ще бъде министърът на труда, който също присъства на подписването. Една от най-важните цели на това споразумение е да отговори на новите изисквания на пазара на труда, подчерта изпълнителният директор на ГИТ Румяна Михайлова. Това споразумение идва, за да отговори на новите условия на пазара на труда, то ще трасира и без това успешното сътрудничество между ГИТ и синдикатите, обяви министър Бисер Петков.

Според президента на КНСБ Пламен Димитров споразумението ще даде нужната информация, за да бъде коригирано законодателството по посока справедливо заплащане на работещите.

На 5 октомври синдикатът на българските учители проведе в София конференция, посветена на интеграцията на децата от етническите малцинства. В нея се включиха заместник образователния министър Деница Сачева, Хелене Кортлендер, ръководител на бюро България на фондацията, проф. дпн Татяна Дронзина и проф. д-р Пламен Макариев, преподаватели в Софийския университет.

Габрово

На 5 октомври в централната градска част на гр. Габрово Регионалният съвет на КНСБ – Габрово и Комисията за защита от дискриминация проведоха информационна кампания. По време на събитието, всеки посетител имаше възможност да зададе своите въпроси на експертите на КНСБ и КЗД и да получи безплатна консултация във връзка със своите трудови, осигурителни и синдикални права, както и по защитата от дискриминация на работното място.

Освен, че се предоставиха информационни материали беше проведена и анкета „Достоен труд”. Целта беше проучване нагласите на хората относно справедливостта на техните трудови възнаграждения и дискриминацията на работното място.

Резултатите от анкетата сочат, че 76 % от всички взели участие смятат, че работодателят им не оценява достойно техния труд. Заплатата, която  трябва да се получава според работещите е средно 1495 лева. Мъжете посочват по-висок размер на справедлива заплата – средно 1927 лева., а жените по-нисък – 1167 лева.

Лицата под 50 години имат по-високи очаквания за възнаграждението за своя труд, като смятат че трябва да получават средно 1674 лева. Възрастните работници над 50 години самооценяват труда си средно на 1143 лева.

Относно дискриминацията на работното място, 29 % от анкетираните или близо 1/3 посочват, че са били обект на дискриминация на работното място. От тях 47 % са мъжете и 53 % са жените. 40 % от дискриминираните са на възраст под 50 години, а тези над 50 години са 60 %.

Инициативата на регионалната структура на КНСБ е част от националната и световната кампания на синдикалната общност, която тази година отбелязва Световния ден за достоен труд под мотото „Промени правилата”.

Благоевград

Регионалният съвет на КНСБ в града организира приемна за граждани, които получиха консултации от експерти  по различни теми - колективно трудово договаряне, заплащане на труда, безопасни и здравословни условия на труд, заетост и безработица, социално осигуряване и подпомагане, колективни трудови спорове, обучение, квалификация и преквалификация.

Плевен

В Плевен и Червен бряг имаше приемни по случай 7 октомври, на които бяха зададени въпроси свързани с трудовото и пенсионно законодателство. Те бяха посетени от над 20 човека.

Ямбол

По повод световния ден за достоен труд в РС на КНСБ Ямбол се възползваха над 41 граждани, които бяха консултирани по трудовите им и осигурителни права.

Стара Загора

Близо 30 човека посетиха отворените приемни за консултации в Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан. Гражданите зададоха на експертите въпроси относно трудовите и осигурителните отношения и получиха компетентни консултации. На следващия ден Регионалния съвет на КНСБ в Стара Загора посети НОИ, където се срещна с членове от синдикалната организация. По време на срещата бяха обсъдени въпроси относно сключените наскоро Колективен трудов договор и Споразумение за държавните служители в НОИ.

Разград

Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов откри и ръководи заседанието на Областния съвет по условия на труд по повод 7 октомври. В началото на заседанието председателят на РС на КНСБ-Разград представи инициативите на синдиката, който е организирал информационни дни през тази и следващата седмица под надслов „Да променим правилата!“. Съвместно със Стопанската камара е проведено проучване по темата сред членове на КНСБ. В него са участвали 412 човека от бюджетния и реалния сектор. 20% са обявили, че са използвали нерегламентирани стоки и услуги, 8% са признали, че са упражнявали недеклариран труд, 9% са получавали заплата в плик, 80% са за увеличаване с 20% на заплатите в бюджетния сектор, 94% считат, че не получават достойно заплащане.

Смолян

РС Смолян организира "Дни на отворените врати" -на 05.10 и 08.10, в които бяха консултирани заинтересовани лица относно трудовите и синдикалните им права. Бяха разгледани отделни случаи, с които експертите са се сблъсквали и различни начини за справянето с проблемите. На 09.10, съвместно със служители от „Инспекция по труда" бе организиран открит информационен ден под надслов „Промени правилата", в който гражданите бяха запознати с най-честите трудови нарушения от страна на работодателите в Областта, конкретни данни и резултати от изследвания, как да избегнат подобни ситуации, кои институции да потърсят за помощ при изпадане в подобни ситуации. Освен това бяха попълнени и  анкетни карти, с които да бъде получена  обратна връзка за това какво те смятат, че трябва да се промени на работното им място. Регионалния съвет на КНСБ в Смолян подпомогна и кампанията „Помогни на дете".

Русе

В града бе открита приемна за трудово-правни консултации, която бе посетена от  работещи, търсещи съвети във връзка със забавено изплащане на трудово възнаграждение,  работник чието право на отпуска е оспорено от работодателя и учител в местно училище във връзка с ранното пенсиониране. Освен това през целия ден бяха раздавани информационни брошури и бяха излъчени репортажи от завод, в който има синдикална структура.

Хасково

По случай световния ден за достоен труд в Хасково бе проведена информационната кампания под надслов „Комитети по условия на труд и Групи по условия на труд – гарант за безопасност и здраве на работното място“ участваха членове на ГУТ и КУТ от различни предприятия. Дискутирани бяха следните теми: „Рискове за безопасността и здравето на работещите при някои широко приложими и често срещани дейности в предприятията“. „Ключови фигури в системата за осигуряване на ЗБУТ в предприятието – права, отговорности и задължения“. Паралелно с това от 10.45 до 16.00 часа работеше и организираната безплатна приемна за граждани. Най–често задаваните въпроси на гражданите касаеха придобиването и упражняването на правото на пенсия и прекратяване на трудовото правоотношение.

Монтана

КНСБ – Монтана, съвместно със СРС на КТ „Подкрепа“ и Дирекция „Инспекция по труда“ – Монтана, реализираха приемна за трудово- правни и осигурително-правни консултации на граждани от областта. В приемната взеха участие около 30 граждани, които получиха отговори на своите въпроси от експертите от двата синдиката , както и от инспектори от Инспекцията по труда Монтана. 

Ловеч

Десетки граждани се възползваха от приемната, организирана от РС на КНСБ - Ловеч на 5 октомври 2018 г. по повод отбелязването на Световния ден за достоен труд. Експертите на регионалния съвет консултираха безплатно посетителите за техните трудови и осигурителни права. 

Бургас

Регионален съвет на КНСБ организира открита  приемна  за безплатни консултации на гражданите на Бургас относно заетостта, доходите, откриване на нови работни места в предприятия от индустрията, а не само в  сферата на туризма и  услугите. В Центъра  и Морската градина на град Бургас бяха раздавани дипляни на КНСБ.

Силистра

Десетки души посетиха приемната на РС на КНСБ Силистра на 05 октомври, където получиха консултации от експертите по трудово законодателство. Въпросите им бяха свързани с неправомерно прекратяване на  трудовите им  договори., забавяне на  изплащането на обезщетение след прекратяването , с заплащането на нощният труд с полагането и обезвъзмездяването на извънредния труд  и др.

Враца

От Регионалния съвет на КНСБ изпратиха поздравителен адрес до всички граждани, който бе разпространен в местните медии.

Шумен

В града бе проведен семинар на тема „7-ми октомври-Световен ден за достоен труд с мото „Промени правилата”. В него взеха участие 32 председатели и активисти на синдикални организации.