И България ще съди Еврокомисията заради еконормите за ТЕЦ-овете

  • news-2533-4114

 

България ще се присъедини към заведената от Полша жалба в Съда на Европейския съюз срещу определените от Еврокомисията емисионни нива, които трябва да постигат големите горивни инсталации, реши днес Министерският съвет. Те засягат дейността на въглищните централи в държавите от Евросъюза.
Това обяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред представителите на КНСБ и КТ "Подкрепа" и производителите на електроенергия и въглища по време на браншови съвет във ведомството.


Министър Петкова подчерта, че позицията на българското правителство е ясно изразена – страната ни е гласувала против референтния документ. Налице е и политически консенсус по темата. Ще положим всички усилия за защита на въгледобивните предприятия и големите горивни инсталации, допълни тя. Топлоелектрическите централи са от стратегическо значение за българската енергетиката, тъй като произвеждат над 40% от енергията. След днешното решение на Министерския съвет страната ни ще консолидира позицията си с тази на Полша и ще предприеме общ подход при следващи действия, допълни енергийният министър.

Варшава иска от съда да отмени решението на Еврокомисията от 31 юли 2017 г.. В него се посочва какви емисионни нива трябва да покриват големите горивни инсталации в Европа, за да отговарят на приетия по-рано регламент за най-добрите налични техники, на които да отговарят предприятията.

Според Полша определянето на разрешените нива за замърсяване на въздуха е извършено въз основа на погрешни и непредставителни данни. В жалбата се посочва още, че са приети твърде високи нива за пречистване на вредните газове, които не са подходящи и годни за постигане на очакваните ползи и предвидените цели.

Освен това според Полша не е изготвена оценка на последиците от обжалваното решение. Страната претендира и за нарушения при гласуването на решението, което станало без предварително обсъждане.


Кабинетът смята България трябва да се присъедини към жалбата на Полша, тъй като страната ни е сред най-засегнатите от приетия регламент, според който, ако до 2021 г. въглищните централи не покрият поставените изисквания за нива на пречистване на серен двуокис, азотни окиси, живак и др., трябва да прекратят. В резултат на това цели региони от страната ще останат без препитание и ще се създаде социално напрежение.

Към жалбата на Полша и България ще се присъедини и Унгария, стана ясно още на срещата.