КНСБ и МОСВ със съвместни действия преди подписването на Глобално споразумение за изменения в климата

Днес, 1 март 2016 г., по инициатива на КНСБ, в Министерство на околната среда и водите се проведе среща между президента на Конфередерацията Пламен Димитров и министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. В нея се включиха още вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов, заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и директорът на Дирекция „Политика по изменение на климата в МОСВ Боряна Каменова.

Поводът на срещата бе предложение на КНСБ за съвместни действия във връзка с предстоящото подписване на Глобално споразумение за измененията в климата, което ще се състои на 22 април 2016 г. в седалището на ООН в Ню Йорк.

КНСБ и МОСВ обсъдиха възможностите за обединяване на усилията на синдиката и министерството за конкретни ангажименти по постигането на общата цел – достойни работни места и справедлив преход към нисковъглеродна икономика.

След срещата стана ясно, че през месец май 2016 год. ще се проведе национална конференция, която ще събере на едно място заинтересовани страни на европейско и национално ниво и ще даде повече яснота относно конкретните стъпки, които ще бъдат предприети в бъдеще. В конференцията ще вземе участие европейският комисар за климата и енергетиката Мигел Ариас Канете, експерти от Европейска конфедерация на профсъюзите и други.