Достъп до над 70 услуги предлага новата електронна платформа на КНСБ

  • 001

Достъп до 70-80 услуги и възможности КНСБ ще предложи за своите членове чрез новата си платформа „Електронен синдикат”. Сред тях са достъп до Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ, универсалната синдикална рента, Фонда за съдебно представителство и адвокатска защита, онлайн консултации по трудови, социални и синдикални въпроси, курсове и обучения и други. Това стана ясно по време на срещите на ръководството на КНСБ и екипи от централата и регионалните структури със синдикалния актив миналата седмица.

Срещите започнаха от Монтана на 8 октомври 2014 г., където се беше събрал активът от областта, както и от областите Видин и Враца. На 9 октомври 2014 г. се проведе регионалната среща в Ловеч, където присъстваха също синдикалните лидери от Велико Търново, Габрово и Плевен, а на 10 октомври 2014 г. се състоя и срещата в Русе заедно със синдикалния актив от Разград и Силистра. По време на престоя си в Русе президентът на КНСБ посети „Оргахим” АД и „ВИТТЕ Аутомотив България” ЕООД, а в петък присъства и на честването на 150-тата годишнина от създаването на Дунавската печатница – първата официална печатница в границите на днешна България.

„Електронният синдикат канализира и систематизира услугите, които предоставя КНСБ – всичко, което КНСБ прави за своя синдикален член”, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той подчерта, че в платформата ще бъде интегриран и калкулатор на работната заплата, който ще аргументира договарянето на по-високо заплащане. Калкулаторът отчита добавената стойност на труда в производствения процес наред с приноса му в общата факторна производителност, а именно в иновациите, предприемчивостта, нематериалните активи и други. По този начин калкулаторът ще предоставя информация за това колко реално струва трудът, а не на каква стойност е оценен той от работодателя.

„Определянето на справедлива цена на труда за нас е основополагащ въпрос”, изтъкна Пламен Димитров. Той подчерта позицията на КНСБ, че в много сектори цената на труда е драматично подценена. Според него единствено мерките за увеличаване на заплащането на труда могат да бъдат правилният подход за насърчаване на потреблението, а оттам и на икономиката. Това е особено необходимо в момента, когато дефлацията на годишна база е 1,1%. „Много хора смятат, че дефлацията или падането на цените е положителен процес, а всъщност това е лошото нещо, което може да се случи в икономиката ни. Дефлацията удря прозводителността, а оттам и работните места. Никой няма да се интересува от цените в магазините, ако няма работа и доходи, с които да може да купува”, заяви Пламен Димитров. Той допълни, че дори Международният валутен фонд вече е отправил своето предупреждение за особено ниска инфлация в еврозоната през тази година.

Пламен Димитров изтъкна, че за повишаване на доходите е необходимо да бъдат привлечени свежи пари за инвестиции в България. Това трябва да се случи чрез мобилизиране на силите на държавата за кандидатстване и усвояване на част от предвидените 300 млрд. евро от Европейската комисия за публични и частни инвестиции за растеж и заетост.

Президентът на КНСБ заяви също, че приоритет на държавата трябва да е дълговата стратегия, като нов дълг трябва да е възможен само за стабилизиране на енергийния сектор, както и за нови ин